Lộ trình tự học TOEIC 800

Chinh phục TOEIC chỉ sau 3 tháng


  • Tự học 100% qua các tài liệu và link hướng dẫn trong bài học
  • Hướng dẫn học và Làm bài tập sau mỗi tuần, và một bài tổng hợp cuối tháng
  • Tài liệu chia sẻ có sẵn, download và học tại nhà. Chuẩn được kiến thức để đi vào luyện đề chỉ sau 3 tháng tự học.

Để lại thông tin để nhận Quà tặng, ngay lập tức

 © 2019, Anh ngữ Ms Hoa

​​​​

>